Publikationer

Bøger

 • Børn i bevægelse og leg
  – deltagermateriale til uddannelsen
  Skrevet sammen med Katrine Andersen
  DGI 2015
  Købes hos www.dgi/butikken

 

 

 • Børn i bevægelse og leg55615[1]
  – grundlæggende teorier og praksis
  Skrevet sammen med Katrine Andersen
  DGI 2015
  ISBN: 978 87 93027 51 0
  Købes hos www.dgi/butikken

 

 

 • Krop & læring i indskolingenKrop-og-laering-maj-2011
  – hvorfor? hvordan? sådan!
  Skrevet sammem med Lenne Hummelshøj
  Qvist og iIne Ørskov Dall.
  Dafolo, 2011
  ISBN: 978-87-7281-596-1
  Købes hos Dafolo. fås også som e-bog.

 

 • Matematik i skolans uterum0 matematik
  Skrevet samme med Tine Ørskov Dall
  Studenterlitteratur, 2011
  ISBN: 978 91 44 06809 1
  Køb bogen online via:
  www.studenterlitteratur.se

 

 

 • Gøgl i hverdagen – sådan!1 gogl i hverdagen
  Skrevet sammen med Anton Niemann Jensen
  Dafolo 2008
  ISBN: 978 87 7281 350 9
  Købes hos Dafolo, fås også som e-bog

 

 

 • Den daglige dosis i skolegården – sådan!2 dendagligedosis
  Skrevet sammen med Ruth Nederfaard Ørnsholt
  og Marianne Alsgård Pachai
  Kroghs/Dafolos forlag 2007, 2. opl 2008
  Købes hos Dafolo, fås som e-bog

 

 

 • Kroppens muligheder og kropumulige unger6 kroppensmuligheder
  – i indskoling, fritid og derhjemme
  Krogs/Dafolos forlag 2004, 1. udg.
  1. + 2. oplag, 2006 2. rev. udg. 2009, 2. oplag 2011
  ISBN: 87 624 0828 3
  Købes hos Dafolo, fås også som e-bog

 

 

 • Vandaktiviteter – mulighedernes ocean4 vandaktiviteter
  Leg og læring gennem specialpædagogik i vand
  Skrevet samme med Inga Najbjerg Christensen
  og Lise Hostrup
  Krogs/Dafolos forlag 2005
  ISBN: 87 624 0709 0
  Købes hos Dafolo, fås også som e-bog

 

 • Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitetNysgerrige-boern-dafolo
  – i dagpleje, børneinstitution og derhjemme
  Krogs/Dafolos forlag 2004
  2. oplag 2011, 3. oplag 2012
  ISBN: 87 624 0518 7
  Købes hos Dafolo, fås også som e-bog

 

 

 • Kropumulige unger7 kropumulige unger
  – kroppen som basis for trivsel, udvikling og læring
  Institut for Idræt, Kbh’s Universitet
  3. rev udg 1999
  ISBN 87 89361 59 8
  UDSOLGT
  Er i 2011 erstattet af bogen:
  Krop og læring i indskolingen
  – hvorfor? – hvordan? – sådan!
  (se ovenfor)

 

 • Kropumulige unger
  – kroppen som basis for trivsel og læring
  DHLøs forlag 2. rev udg 1997
  ISBN: 87 89361 76 8
 • Kropumulige unger
  – kroppen som basis for trivsel og udvikling
  Systime 1993
  ISBN: 87 7783 362 7

 

Kapitler i følgende bøger

 • Sensory Integration: Theory & Practice
  page:
  Section 4: Aquatic Therapy
  Ed. Bundy, AC. and Lange, SJ.. Philidelphia: FA Davis,
  3rd rev.ed, 2016

 

 • Motorik og bevægelse i børns livMotorik-og-bevaegelse-i-boerns-liv
  Side 85-100
  Bevægelsesudvikling og læring
  – set i et kulturligt og dynamisk aktivitetsperspektiv
  Red. Jens-Ole Jense, ViaSystime, 2012
  ISBN: 9788790833954
  Køb online hos www.systime.dk

 

 • Leg gør os til menneskerIMG_1163
  – en antologi og legens betydning
  Side 62-75
  Sundhedsfremme og leg
  Skrevet sammen med Lise Hostrup Sønnichsen
  Red. Eyermann, JZ , Winther, J.C og Jørgensen, P
  FDFs forlag 2013 – www.55nord/FDF
  ISBN: 9788770415880

 

 • Ergoterapi og børnErgoterapi-og-born
  Kap. 4, side 87-108
  Naturlig og kulturlig bevægelsesudvikling
  Skrevet sammen med Lise Hostrup
  Red. Gertrud Quist Lauritzen, Gitte Stokholm
  og Ingrid Vej Andersen
  2. rev udg. Munksgaard 2010 nyt oplag 2012
  ISBN: 978876808676

 

 • Basisbog i ergoterapi – aktivitet og 8 Basisbog i ergoterapi
  deltagelse i hverdagslivet
  Kap 14, side 410-440
  At muliggør aktivitet og deltagelse hos
  børn med nedsat funktionsevne
  Skrevet sammen med Gertrud Quist Lauritzen
  Red. Tove Borg, Ulla Runge & Jytte Tjørnov
  Åse Brandt og Anette J. Madsen
  Munksgaard, 2007, 2. rev. udg nyt oplag 2012
  ISBN: 978 87 6280 5859

 

 • Ergoterapi og børn – udvikling gennem aktivitet
  Del 3:
  Leg og læring gennem vandaktivitet
  Læs kapitlet her
  Red. Mette M. Andersen, Ina Hass, Gertrud Quist
  Lauridsen, Ruth Norling Schmidt
  FADL’s Forlag/Munksgaard, 2003
  ISBN: 87 77 49 306 0 (udsolgt)
 • Basisbog i ergoterapi – aktivitet og deltagelse i hverdagslivet
  Kap. 15, side 343-364:
  At muliggøre aktivitet og deltagelse i forbindelse med
  habilitering – børn
  Skrevet sammen med Gertrud Quist Lauritzen
  Red. Tove Borg, Ulla Runge & Jytte Tjørnov
  Munksgaard, 2003, 1. udg
  ISBN: 87 628 0232 1 (udsolgt)
 • Sensory Integration: Theory & Practice7 Sensory Integration
  Side 345-349
  Kap: Water-based Intervention
  Red. Bundy, A.C. Lane, S.J & Murray, E.A.
  Philidelphia: F.A. Davis 2nd rev. edit. ,2002
  ISBN: 0 8036 0545 5
  (bogen er oversat til blandt andet tysk og koreansk)

 

 • Specialundervisningshåndbogen
  Kap. Børn, der er motorisk usikre.
  Red. Mogens Hansen og Poul Erik Pagaard
  Gyldendal, 1999
  ISBN: 87 0034 572 5
 • Flere børn i vidtgående specialundervisning – hvorfor?
  Kap. Kropumulige unger, kroppen som basis for trivsel udvikling og læring
  Temahæfte, Viborg Amt U &K, 1999
  ISBN: 87 90 680 10 3
 • Urolige børn
  Kap: Kropumulige unger
  Red. Jette Eeg
  KL’s forlag, 1998
  ISBN: 87 7848 384 0
 • Børn i krisesituationer
  Kap: Når nysgerrige børn i bevægelse bliver til kropumulige unger.
  Socialministeriet, 1994
  ISBN: 87 601 4574 9

 

Konsulent eller medskribent på følgende materialer:

 • Legetek.dk – Danmarks portal om børnudling! 2009
  www.legetek.dk
 • Dansk Cyklistforbunds & Trygfonden: Cykellege, april 2008
  www.cykelleg.dk
 • Ehlershjemmets udemiljø – mulighedernes landskab
  Projektbeskrivelse lavet sammen med Benny Schytte, 2008
  Se projektbeskrivelsen her (24 sider pdf-fil)
 • Thomsen Pia:
  – Hvad fabler du om? om barnets sproglige, personlige, sociale og kropslige kompetencer fra tre til seks år. 2007
  – Vejledning til Københavnertesten
  – Den nemme – et hurtigt format af Københavnertesten, Københavns Kommune.