Artikler og interviews

 • Babysvømning – ubuntu i vand
  Livsbladet, nr. 1, 15. årgang, april 2015
  Læs artiklen
 • Børn i bevægelse og leg
  Anmeldelse: Børn i bevægelse og leg (Elizabeth Pöckel)
  Livsbladet, nr. 3, 14. årgang, december 2014
  Læs artiklen
 • Myter og viden om svømmehaller og mennesker med inkontinens
  K-Nyt nr. 4, 2014
  Læs artiklen

 • Som fisk i vandet …
  FOCUS, Tidsskrift for idræt, nr. 1, marts 2012
  Læs abstract
 • Krop og læring i indskolingen.
  Artikler skrevet sammen med Elizabeth Pöckel, Lene Hummelshøj Qvist og Tine Ørskov Dall
  Livsbladet: Tema ‘Skolebørn’, nr. 3, december 2011
  Læs artiklerne
 • At svømme med delfiner …
  Halliwisen, nr. 3/4, august 2011
  Læs artiklen
 • Liv uden bevægelse kan være godt nok for Gule-rødder og Kaal-hoveder, som ikke er bedre vant!
  Sundhedsplejersken nr. 5, oktober 2011
  Læs artiklen
 •  Der er så mange ting, man kan, når bare man har vand …
  Halliwisen, nr. 3/4, august 2011
  Læs artiklen
 •  It goes swimmingly …
  Livsbladet, nr. 3, 10. årgang, december 2010
  Læs artiklen
 • Børns udvikling af foretagsomhedskompetencer
  Livsbladet, nr. 3, 10. årgang, december 2010
  Læs artiklen
 • Krop og bevægelse i meningfulde aktiviteter
  – refleksioner over børn, bevægelse og læring
  Skolestart, marts 2010
  Læs artiklen
 • Mulighedernes Landskab – fra vision til virkelighed
  sammen med Kim Qvist.
  Legepladsen, marts 2010
  Læs artiklen
 • Forklaringer er konstruktioner, som virkelighedensprænger
  – refleksioner over børn, aktivitet, bevægelse og læring
  Sundhedsplejersken nr. 1, 2010
  Læs atikel
 • Om skolemøbler generelt og til børn med særlige behov
  Sundhedsplejersken nr. 6, 2009
  Læs artikel
 • Refleksioner over frikvater
  Unge Pædagoger, april 2009
  Læs artikel
 • Og det blev en lang historie – fra det virkelige liv
  Upubliceret artikel. dec. 2008
  Læs artiklen
 • Kortet og terrænet – associationer, billeder og refleksioner
  Gyngen, juni 2008
  Læs artiklen
 • Reflektioner over reflekser
  Grundmotorik, efterår 2006
  Læs artiklen
 • Reflektioner over inkontinens og vandaktivtet
  Kontinensnyt, dec. 2005 + Halliwisen, nr. 1, jan. 2006
  Læs artiklen
 • Kortet og terrænet
  – associationer, billeder og refleksioner over børns bevægelsesudvikling
  bearbejdet indlæg fra Ergoterapikongres, maj 2003
 • Fra reiseleder til stifinner
  Ergoterapeuten (Norge), nr. 8/03
  Fra rejseleder til stifinder
  bearbejdet indlæg fra Ergoterapikongres, maj 2003
   Læs artiklen
 • Reflections on promoting Activity, participation, Playfulness and Sensory Integration through Water-Based Intervention
  – a Contribution to Water-Based Intervention from an Occupational Therapy perspective
  , maj 2003
  Læs artiklen
 • Leg og læring gennem vandaktivitet
  Kapitel i bogen: Ergoterapi og børn, FADLs forlag, 200
  Læs kapitlet her
 • Man ska’ da ku’ røres…
  LIV i Skolen, maj 2/2003
  Læs artiklen
 • Kroppens duelighed – og kropumulige unger
  Reflex nr. 3/2002, Amtscentret for undervisning, Århus Amt
  Læs artiklen (pdf-fil)
 • Tanker om inkontinens og svømning (rev.)
  Kontinensnyt nr. 3, september 2002
 • Kroppens muligheder og de kropumulige
  KvaN nr. 62, marts 2002
  Læs artiklen
 • Water – a Space for Playing and Learning
  Presentation at NAPOT – Conference: “Space Odyssey 2001”, Exeter, Great Britain, september 2001
  Læs artiklen
 • Bevægelsesudvikling og børn
   nogle refleksioner over gamle og nye ’sandheder’
  Specialpædagogik, 4/2000
  Læs artiklen
 • Naturlig, kulturlig dynamisk bevægelsesudvikling
  – nogle refleksioner over gamle og nye ’sandheder’
  Sundhedsplejesken, 4/2000
 • Naturlig og kulturlig bevægelsesudvikling
  – nogle refleksioner
  Ergoterapeuten, 5/2000
 • Ud at se på bevægelsesudvikling
  Ergoterapeuten, 5/2000
 • Vores fænomenale krop
  – refleksioner om naturlig og kulturlig bevægelsesudvikling
  Tidsskriftet 0-14, Dansk Pædagogisk Forum, 3/1999
 • Water-Activities as an O.T. Intervention
  – a presentation of a new/different model of practice in O.T,
  Indlæg på Nordisk Ergoterapikongres, Trondheim, sept. 1999
  Læs artiklen
 • Aqua Vitae
  Ergoterapeuten (Norge) – temanummer om “lek”, 1999
  Læs artiklen (pdf-fil)
 • Kroppens fænomenale sprog
  Tidsskriftet 0-14, Dansk Pædagogisk Forum, 4/1998
 • Legen som livslang aktivitet
  – indtryk fra Occupational Science Symposium om leg i
  Los Angeles, marts 1998
  Ergoterapeuten, 12/98
 • Sanseindtryk og bevægelser gør spædbørn kloge
  essay, I Form, 4/1998
 • Water-Activities as an O.T. Intervention to Children (and Adults) with Physical and/or Mental Disabilities.
  A presentation of a new/different model of practise in O.T.
  Unpublished paper, presentation at Colorado State University,
  O.T. Dept., March 1998
 • Water-Activities as an O.T. Intervention to Children (and Adults) with Physical and/or Mental Disabilities
  OT Newsletter, Aquatic Therapy Network for Occupational Therapists, Spring 1998, USA
 • Børn, der er motorisk usikre
  Sundhedsplejersken, 1/1998
 • Det sete afhænger jo som bekendt af øjnene der ser……
  – om kroppen som basis for trivsel, udvikling og læring
  (bl.a.overvejelser om sundhedsplejerskers iagttagelser af børn i bevægelse)
  Sundhedsplejersken, 5/1997
 • Movement Science – i det praktiske arbejde med børn
  (bearbejdet udgave af tilsvarende i Ergoterapeuten, 2/1997)
  Idræt, 5/1997
 • Water Activities – Purposeful Therapy for Children with Special Educational Needs
  Feature Article i NAPOT Newsletter, Autumn 1997
  (Britiske Børneergoterapeuters blad)
 • Man bør tvivle om alt og tro på meget
  – synspunkt
  Ergoterapeuten, 8/1997
 • Movement Science i det praktiske arbejde med børn
  Ergoterapeuten, 2/1997
 • Det sete afhænger jo som bekendt af øjnene, der ser
  – om kroppen som basis for trivsel, udvikling og læring
  ( bl.a.overvejelser om pædagogers iagttagelser af børn i bevægelse )
  Nul til fjorten, 4/1996
 • Kropumulige unger – kroppen som basis for trivsel, udvikling & læring – specielt i forhold til DAMP og det, der ligner….
  Kognition & Pædagogik, 21/1996
 • Kropumulige unger – kroppen som basis
  – specielt i relation til børn med DAMP
  Ergoterapeuten, 2/1996
 • Efterlyser mere forståelse i Haderslev for hjælp til unge
  – Nytårsønsker 96 i Haderslev Ugeavis, jan. 1996
 • Kropumulige unger – kroppen som basis for trivsel, udvikling og læring – specielt i relation til børn med MBD/DAMP

 

 


Temanummer, Specialpædagogik, 4/1995 samt i MBD/DAMP børn, 3/1995

 • Tanker om inkontinens og svømning – synspunkt,
  Ergoterapeuten, 11/1995
 • Vi tisser alle i bassinet
  – fordomme, kendsgerninger og små fif om inkontinens
  Viadukt, 4/1995
 • Selv de hurtige gør det….tisser i badevandet
  – synspunkt
  Inkontinens Nyt, 2/1995
 • Inkontinens og svømning – tanker til debat
  Specialpædagogik, 1/1996
 • Inkontinens i vand
  Danske Fysioterapeuter, 23/1996

 

 • Vandaktivitet – et specialpædagogisk middel
  Specialpædagogik, 5/1993 + Spesialpedagogikk (Norge) 2/1994        – Læs artiklen (pdf-fil)
 • Gør sundhed sjovt – i vand
  Ergoterapeuten, 20/1992
 • How and Why may Water-Activities Be Part of Occupational Therapy to Children with Sensory-Motor Disabilities ?
  Indlæg trykt i ‘Proceedings’ from ‘O.T. into the future’, Hong Kong International Occupational Therapy Conference,  12.-16. Sept. 1992
 • How and Why may Water-Activities Be Part of Occupational Therapy to Children with Sensory-Motor Disabilities ?
  WFOT Bulletin, vol. 25, May 92
 • Motorisk usikre børn – hva’ nu?
  Specialpædagogik 2/1991
 • Glæd dig alt, hvad du formår over alt det lidt du når…
  (om en børneergoterapeuts hverdag på Skolepsykologisk Rådgivning )
  Ergoterapeuten 10/1989
 • Motorisk usikre børn i Folkeskolen – medforfatter
  (udarb. af tværfaglig arbejdsgruppe, støttet af Specialundervisn.Undervisningsmin. Ergoterapeuten 7/1986 – samt i en del andre tidsskrifter
 • Udvikling af elektronisk banelegetøj til motorisk handicappede
  Specialpædagogik 1/1984
 • Legen i det handicappede barns hverdag er vigtig
  Vanførebladet 2/1982

Interviews, AV-produktion m.m.:

 • TV udsendelser (Lasse Ilskov)
  Nysgerrige børn i aktivitet og bevægelse, Gudrun Gjesing, kort version og lang version, 14. juni 2015
  familiekanalen.tv
 • Jeg blev mistroisk og flov over pengene
  (Mette Stougaard)
  Hjertenyt, maj 2014
 • Et plaster på såret
  (Mette Henriksen)
  Budstikken, 25. feb. 2014
 • Pengene fra PKA gjorde mig bange
  (Lone Krogsholm)
  Din pension, nr. 80, januar 2014
 • Den næste stilling er altid den bedste
  (tekst: idébanden.dk)
  Skolen 2.0 – Læring og ledelse i forandring
  Labofa.dk, 22.03.2012
  Læs artiklen
 • Dyrk de åbne rammer
  (Per Ølholm)
  Gymnastikken – Sådan set! En samling tanker om gymnastik, børn, unge og forening …
  DGI gymnastik, jan. 2011
  Læs artiklen
 • Ud med motorikkens facitlister
  (Marie Gaarden)
  Udspil, nr. 5, 2010
  Læs artiklen
 • Sådan lærer man matematik med en tennisbold
  (Michael Mogensen)
  Jyskevestkysten, 19. nov. 2009
 • Matematik på den friske måde
  (Betina Skjønnemand)
  Haderslev Ugeavis, 14. okt. 2009
 • Gøgl på den gode måde
  (Betina Skjønnemand)
  Haderslev Ugeavis, 12. nov. 2008
 • MOTORIK. Så er det altså ikke sværere…
  (Karin Svennevig Hylding)
  Vi forældre, 11/08
 • Gudrun og gøgleren lærer fra sig
  (Michael Mogensen)
  JyskeVestkysten, 23. sept. ’08
 • Nysgjerrigper
  (Anne Enger Mjåland)
  Foreldre & Barn, BAM 15/16 måneder, sommer 2008,
 • Cykling er multitaskning
  (Lotte Ruby)
  Cyklister nr. 3/08 – Dansk Cyklist Forbund
 • Op at gå – 7 sjove udfordringer til dit kravlebarn
  (Katrine Krebs)
  Vores Børn, nr. 4, 2008
 • Den daglige dosis i skolegården
  Børnehaveklasselærerforeningens blad”Skolestart”, nr. 7, 2007
 • Dagens dosis
  (Steffen Hagemann)
  Børn og Unge, nr. 35, oktober 2007
 • Ud med fodbold i idrætstimen, Kampen for børns motion i krise og Ti hop for en bedre skoledag
  (Anne Dorthe Holm)
  Jydskevestkysten, 8. sept. 2007
 • Giv din baby masser af kropskontakt
  (Dorte J. Thorsen)
  Mama – Forældre & Børn, nr. 4, april 2007
 • Tema: Motorik. Hjælp dit barn med kærlighed og plaster,
  Den grove motorik, Den fine motorik, Hånd/øje koordination og Balancen
  (Betina Skjønnemand)
  Mama, nr. 9, september 2006
 • Gør gåturen børnevenlig – oplevelser og delmål kan
  motivere børn til at gå ganske langt
  (Helle Sindal)
  Politiken, 19. august 2006
 • De kropumulige unger – det nytter!
  REHAB Scandinavia, messenyt, nr. 3, 27. april 2006
 • Sådan bliver du en rigtig vandhund
  (Betina Skjønnemand)
  Haderslev Ugeavis, 9. november 2005
 • Børn lærer, når de trives
  (Annette Wiborg)
  Helse nr. 9, 2005
 • Børn skal kunne bruge kroppen varieret
  (Annette Wiborg)
  Helse nr. 8, 2005
 • Hvad skal vi lege?
  (Christina Elisabeth Gadiel)
  Mama – Forældre & Børn, nr. 4, 2005
 • Man skal turde få følelserne i spil
  (Betina Skjønnemand)
  Haderslev Ugeavis, 19. januar 2005
 • Børnelokkeren, der går i vandet
  (Michael Mogensen)
  JyskeVestkysten, 31. december 2004 (Haderslevudg.)
 • Når man bevæger sig, lærer man
  (kort nyt)
  JydskeVestkysten, 21. december 2004 (Haderslevudg.)
 • Er det sundt at gå i skole?
  (Anette Wiborg)
  Skolebestyrelsen, nr. 2, april 2004
 • 1-2-3… så kravler vi – måske!
  (Karen Albertsen)
  Forældre & Børn, marts 2004
 • Små modeller fra Vamdrup
  (Hans Jørgen Ehrhardt)
  JydskeVestkysten, 24. januar 2004 (Koldingudg.)
  og 26. januar 2004 (Haderslevudg.)
 • 5 x motorisk mesterskab & Shake it, baby!
  (Mona Østerlund)
  Vi forældre, 9/2002
 • Leger sig til bedre motorik & Magnus mestrer det meste
  (Helle Juhl)
  Helse 9/2002, II-V
 • Hun går til kamp mod autostolen
  (Karen Skovbjerg)
  JydskeVestkysten, 22. marts 2002
 • Målebånd og vægt er ikke nok
  (Lisbet Rasmussen)
  Helse 12/2001
 • Hun er mester i leg og motorik
  (Mette Albrechtsen)
  JyskeVestkysten, 6.maj 2001
 • Mange for tidligt i skole
  (Anne Bech-Danielsen)
  Artikel med interview
  Politiken, 30. november 2000
 • Lyst til bevægelse
  (Lotte Krull)
  Artikel med interview
  Vores Børn 12/2000
 • Drivkraften er nysgerrighed
  (Birgitte Melbye)
  Barndom
  Radiointerview, P1, 10. august 2000
 • SIS-legat til børneergoterapeut
  (Esther Boserup)
  Omtale fra legatoverrækkelsen
  Ergoterapeuten 11/1999
 • Ven med vandet
  (Lene Vind)
  Artikel med interview
  Vores Børn 7/1999
 • Massage giver kropsbevidsthed
  – eksperter er uenige om, hvorvidt det skal ske gennem arrangeret massage
  (Henrik Stanek)
  Artikel med interview
  Børn og Unge, 20, maj 1999
 • De kropumulige unger – et foredrag for alle
  Artikel i Lokalavisen, Lemvig 9. marts 1999
 • Alle børn lærer at gå
  (Kirsten Winding)
  Artikel med interview
  Vores Børn, 3/99
 • Klar, parat, i skole
  (Annemette Grundtvig)
  Artikel med interview
  Politiken 23. januar 1999
 • Kroumulig eller umulig krop
  (Annemette Grundtvig)
  Artikel med interview
  Politiken 9. januar 1999
 • Å bli klar over hva jeg allerede kan
  – referat af seminar i Oslo om Movement Science
  (Anne Helene Vedlog og Anne Engelstad)
  Norske Ergoterapeuten, 2/1998
 • Alle kan noget – ingen kan alt
  (Bente Ovesen)
  – interview om tværfaglige temakurser
  Integration, 3/1995
 • Fysisk aktivitet stimulerer hjernen
  (Birthe Jørgensen)
  – interview om skolegårde og muligheder
  Børn Skole og Samfund, 6/1995
 • Vælg rygsækken med omhu
  (Lene Dam)
  – interview om skoletasker
  Helse, 6/1995
 • De uforståelige børn
  (Christine Sølling Møller)
  Radioudsendelse med interview om et barn med DAMP
  (P1 & Radio Syd), marts – april 1995
 • Lad os dog gå i gang!
  (Erling Christensen)
  – referat af indlæg på tværfaglig konference om børn med MBD/DAMP,
  feb.-marts 1995
  Sønderjyllands Amts Kursussekretariat
 • Ringe parkeringspladser
  (Lene Dam)
  – interview om paraplyklapvogne, hoppegynger og gåstole
  Helse, 11/1994
 • Når børn er kropumulige
  (Torben Bjerre)
  – omtale i forbindelse med bogudgivelse
  JydskeVestkysten 22. nov. 1993
 • 10 år med organiseret Halliwick
  (Bente Ovesen)
  – interview om Halliwick: metoden, kurser og videoproduktionen:
  Mærk Vandet
  Integration 3/1993
 • Mærk vandet – video om Halliwick svømmemetoden
  – lavet af en arb.gr. under HASAM
  (Produceret sammen med Det Danske Videoværksted),1993
 • Signe svømmer sig rask
  (Rudy Stigø)
  – artikel om Signe, der har haft meningitis
  Hjemmet  5/1992
 • Kropumulige unger skal have bevægelse frem for ord
  – interview som ‘appetitvækker’ til kursus for skolebestyrelsesmedlemmer
  (Lisbeth Westergaard)
  Børn Skole og Samfund 3/1991
 • Vand bedrer balancen
  (Stig Nielsen)
  – interview om vandaktivitet i Haderslev
  Danair Magasinet 1/1991
 • Børn plasker sig til et bedre liv
  (Mads Sandemann)
  – interview om vandaktivitet i Haderslev
  Jydske 7. okt. 1990
 • Ingen kan alene – men sammen kan vi godt
  (Kim Klastrup)
  – interview om tværfagligt samarbejde
  Pindstrup Centret 1.årg. nr 1, nov. 1987
 • Motorisk usikre børn
  (Inkie Holst)
  – referat af forelæsning på konference i Bella Centret
  Tandplejeren nr. 5, maj 1987
 • Film om børn
  – omtale af videoproduktion
  Ergoterapeuten 7/1986
 • Når den er gal med motorikken……
  ( Bjarne Mortensen )
  – artikel i forbindelse med videoproduktion
  Vestkysten 8. marts 1986
 • Motorik og Perception – en video om at iagttage børn omkring skolestart.
  1986 (produceret sammen med video ´85 – Det danske Videoværksted)
 • Sammen kan vi så meget
  (Kim Klastrup)
  Lyddiasserie om aktiviteter på Pindstrup Centret, 1984